Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ter gelegenheid van de 16e Biennale di Architettura 2018 en aansluitend op haar overkoepelende thema 'Freespace', schreven de Belgische, Nederlandse en Spaanse paviljoens deze open prijsvraag in januari gezamenlijk uit. De winnende inzending 'Europa' van CENTRAL office for architecture and urbanism zal op 26 mei tijdens de officiële opening van de Biennale di Architettura 2018 in Venetië worden gepresenteerd.

In minder dan een maand ontvingen de curatoren 176 inzendingen uit meer dan vijftig landen en vanuit talloze professionele invalshoeken. De Belgische, Nederlandse en Spaanse teams waren onder de indruk van de gevarieerdheid van de thema’s, van de originaliteit van de ruimtelijke ingrepen en van de veelzijdige vormen van politiek engagement waarmee nieuwe invulling werd gegeven aan de rol en het protocol van de openingsceremonie in de context van de Giardini in Venetië. 

Winnende inzending: 'Europa'

CENTRAL office for architecture and urbanism (Pierre Burquel, Radim Louda, Paul Mouchet en Valentin Piret)

SPAGNA, BELGIO en OLANDA – drie paviljoens, elk met hun eigen architecturale identiteit en met de landsnaam op de gevel, als een vereenvoudigd maar oprecht verhaal van nationale trots. Als tegenwicht voor de huidige geest van in zichzelf gekeerd nationalisme stelt CENTRAL voor om de landsnamen op de façades van de drie paviljoens te vervangen door zes eenvoudige letters: ‘Europa’ in felgekleurd neonlicht. Deze letters staan samen symbool voor het vieren van openheid, samenwerking en moed tegenover nationalistische en bureaucratische krachten, een geografisch en humanistisch verbond tussen deze drie, en talloze andere landen.

Met dit subtiele maar gedurfde gebaar roept de bekroonde inzending een verbeelde ruimte op van open grenzen, vrij personenverkeer, gelijkheid, solidariteit en diversiteit. CENTRAL gaat daarmee in op Europa voorbij de grenzen van de Europese Unie en engageert zich met een representatievorm die de identiteit van de natiestaat overstijgt en zo aansluit op het streven van deze open prijsvraag: om de nationalistische methodologie van het afgebakende landenpaviljoen ter discussie te stellen.

Het bureau voor architectuur en urbanisme CENTRAL in Brussel werd in 2015 opgericht door vier partners met zeer verschillende Europese achtergronden. Nadat ze brede ervaring hadden opgedaan bij verschillende firma’s in België, Ljubljana en Parijs, zetten Pierre Burquel, Radim Louda, Paul Mouchet en Valentin Piret hun eigen bureau op, in de overtuiging dat architectuur gevormd dient te worden door haar relatie met de omgeving. Ze moet bestaan uit een systeembenadering waarin alle elementen van een project evenveel aandacht krijgen en elkaar wederzijds verrijken.

Eervolle vermelding: 'Question Project'

Mil M2 (Constanza Carvajal, Diego Cortes, María Jose Jana, Cecilia Moya, Fernando Portal en Pedro Sepulveda)

Het interdisciplinaire kunstenaarscollectief Mil M2 stelt het 'Question Project' voor, een instrument voor het stimuleren van kritisch denken met behulp van empathie, en voor een locatie gebonden uitwisseling tussen vreemdelingen. In de laatste vier jaar is dit project in meer dan negentig openbare ruimten en culturele instellingen in Europa en Zuid-Amerika ontwikkeld. Het 'Question Project' bevordert de dialoog door middel van een interactieve installatie, die ruimte biedt voor debat over gedeelde zorgen met betrekking tot urgente ruimtelijke en politieke onderwerpen. Het project nodigt het publiek uit tot participatie en biedt bezoekers de gelegenheid om anoniem hun stem te laten horen via een platform dat het stellen van vragen, kwetsbaarheid en gezamenlijkheid aanmoedigt.

Eervolle vermelding: 'RGB'

Rocco Vitali en Oliviero Vitali

‘Drie paviljoens, drie landen, drie vlaggen: honderd stoelen.’ De kleuren van de vlaggen van de drie landen worden vertaald in honderd stoelen, waarmee RGB een collectieve bijeenkomst verbeeldt als een voortdurend veranderende ruimtelijke interventie in de Giardini. Door de vlaggen mettertijd op te lossen en de grenzen van hun nationale afbakeningen te laten vervagen, maakt het project gebruik van een visuele metafoor met het doel nieuwe ruimten voor uitwisseling en dialoog te openen.In less than a month the curatorial teams received 176 entries by participants from more than 50 countries and many professional backgrounds. The Belgian, Dutch and Spanish teams were impressed by the variety of the topics, the originality of the spatial interventions, and the forms of political engagement proposed to reconsider the role and protocols of the opening ceremony in the setting of the Venice Giardini.